Ontwerp & Realisatie: Regenmakers Reclamestudio
DisclaimerAlgemene Voorwaarden
HOOFDMENU
HOMEAGENDAACCOMMODATIERESERVERENCONTACTSTICHTING 'T HUIS

Tarieven

De door de gemeente verstrekte huisvestingssubsidie is bedoeld om te gebruiken voor huisvesting. In het subsidiebesluit is expliciet aangegeven dat indien de huisvestingskosten lager zijn dan de huisvestingssubsidie, het meerdere bedrag terug betaalt moet worden aan de gemeente.

Wij hebben als bestuur het volgende besloten:

 

Mochten we in de loop van het jaar tot de conclusie komen dat we de exploitatie van de tijdelijke huisvesting niet rond krijgen, dan zullen we de prijzen ook moeten aanpassen.